Meedoen en meetellen in de samenleving. Dat is een grote uitdaging voor alle burgers, maar in het bijzonder voor nieuwe Nederlanders. De handreiking Betrokkenheid loont biedt praktische tips.

Deze publicatie is voor ambtenaren en professionals uit het maatschappelijke middenveld om deze nieuwe burgers op een blijvende manier te betrekken bij lokaal beleid, sport, cultuur, zorg en welzijn. In opdracht van het ministerie van VROM heeft FORUM in samenwerking met een werkgroep van diverse professionals, deze handreiking opgesteld.

Auteur: 
Ministerie van VROM, in samenwerking met FORUM
Uitgever: 
Ministerie van VROM in samenwerking met FORUM
Jaar uitgave: 
2010