Maatschappelijke spanningen kunnen de sociale stabiliteit negatief beïnvloeden. In deze praktijkgerichte handleiding is een stappenplan voor gemeenten omschreven om alert met spanningen om te gaan.

In deze publicatie krijgt u antwoorden op vragen als: welke aandachtspunten zijn belangrijk in de fase van beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming? Welke preventieve en dempende maatregelen hebben in het verleden hun effectiviteit bewezen? Wat moet men niet vergeten in de fase van evaluatie en nazorg? De handreiking bevat ook tips voor effectieve en de-escalerende communicatie tijdens maatschappelijke spanningen.

Auteur: 
FORUM
Uitgever: 
FORUM
Jaar uitgave: 
2011