Boze burgers

Zwarte Piet, de komst van vluchtelingen of een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk zijn onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleren toenemende wij-zijgevoelens, vooral wanneer het gaat over de multiculturele samenleving. Hoe kunnen gemeenten omgaan met zogenoemde 'boze burgers'? En welke interventies kunnen zij daarvoor inzetten?

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

Deze publicatie focust voornamelijk op burgers die boos zijn over de grote toestroom van vluchtelingen en de toename van de etnisch-culturele diversiteit in de samenleving. Zij hebben het gevoel dat er steeds minder plaats is voor hun culturele verworvenheden, waarden, normen en tradities. Een groot deel van deze boze burgers zijn mensen met een Nederlandse achtergrond, maar niet uitsluitend.

Dit onderzoek is uitgevoerd nadat een gemeente bij Kennisplatform Inclusief Samenleven aangaf dat die behoefte heeft aan meer kennis over de achtergronden en de omvang van die boosheid en op zoek is naar mogelijkheden om polarisatie te verminderen. Het kennisplatform inventariseerde bij in totaal tien gemeenten hoe zij tot nu toe omgaan met dit vraagstuk en welke kennis en middelen zij nodig hebben. Daarnaast wordt in dit rapport inzichtelijk gemaakt hoe gemeenten deze burgers beter in beeld kunnen krijgen en welke interventies escalatie kunnen voorkomen.

Publicatie details

Auteur
Hans Bellaart, Jolijn Broekhuizen, Shira van Dongen
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Jolijn Broekhuizen

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding

Hans Bellaart

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-40082873
Afbeelding