Communicatie tussen gemeente en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond

In dit onderzoek worden werkzame elementen voor een effectieve communicatie tussen instanties en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond beschreven. Voor laagtaalvaardige mensen met een migratieachtergrond is communicatie met instanties uitdagend. Zo kan ontoereikende communicatie leiden tot onbegrip en onnodige risico’s. Daarnaast kan een moeizame communicatie het ongewenste effect hebben dat gevoelens van uitsluiting worden versterkt en mensen zich minder snel thuis voelen in hun gemeente.  

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Er is nog maar weinig bekend over hoe de communicatie tussen gemeenten en migranten met een lage Nederlandse taalvaardigheid in de praktijk verloopt, zowel als het gaat om de ervaringen van medewerkers van de gemeente als inwoners zelf. Effectieve gemeentelijke communicatie is belangrijk om toegang tot diensten, zoals basale voorzieningen en zorgverlening, adequaat te realiseren. Dit verkennende rapport biedt aanknopingspunten voor verbetering van communicatie tussen gemeenten en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond. Dit onderzoek is o.a. relevant voor gemeenten en voor andere organisaties met soortgelijke communicatie vraagstukken.   

De directe aanleiding van dit rapport was een praktijkvraag vanuit de gemeente Haarlem over communicatievraagstukken tussen gemeentelijke werkers en laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond.  

 Bekijk de handzame infographic 

Publicatie details

Auteur
Jolanda Asmoredjo
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019

Meer informatie?Neem contact op met:

Jolanda Asmoredjo

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron +31646170525
Afbeelding