In dit essay wordt onderzocht wat de betekenis is van het begrip sociale stabiliteit. De auteurs definiëren dit vooralsnog als een dynamisch evenwicht in de samenleving.

Maar sociale stabiliteit gaat ook over recht, orde en veiligheid, over vrede, sociale cohesie en vertrouwen, over rust en harmonie. Sociale stabiliteit verwijst altijd ook naar zijn tegendeel: wanorde, chaos, geweld, rellen, onlusten en opstanden. Het gaat dan over spanningen tussen groepen, over wantrouwen tegen de overheid, over onvrede met de eigen maatschappelijke positie. Dan gaat het al meteen al over heel veel. Vanuit een beleidsmatig perspectief is sociale stabiliteit benaderd op het niveau van individuen, groepen en de samenleving.

Auteur: 
Hans Boutellier, Ron van Wonderen, Inge Bakker, Renske van der Gaag
Uitgever: 
Verwey-Jonker Instituut
Jaar uitgave: 
2012