Moslimdiscriminatie is een hardnekkig probleem in de Nederlandse samenleving. Veel moslims én niet-moslims maken zich zorgen over wat ervaren wordt als toenemende moslimdiscriminatie. Vanuit het laatste SCP-onderzoek naar ervaren discriminatie blijkt dat 55% van de Nederlandse moslims regelmatig discriminatie ervaart. In deze publicatie lees je wat drie Europese landen in de aanpak van moslimdiscriminatie doen: Zweden, Oostenrijk en Duitsland.

In het rapport worden de volgende vragen beantwoord:

  1. Is er in Europese landen specifieke wetgeving en/of beleid dat vanuit de (landelijke of lokale) overheid wordt ingezet om discriminatie – in het bijzonder de discriminatie van moslims – te verminderen en wat kan Nederland hiervan leren?
  2. Welke kansrijke aanpakken zijn er in de praktijk? Wat is er bekend over de effectiviteit daarvan?
  3. Welke kenmerken en elementen van de aanpakken zijn dermate effectief en/of vernieuwend dat deze mogelijk interessant zijn om in Nederland in te zetten?
Auteur: 
Zsuzsa Kovács, Hanneke Felten
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2020