In Nederland komt er steeds meer aandacht voor educatie over het slavernij- en koloniale verleden van ons land. Steeds meer scholen besteden aandacht aan het thema, en ook op sociale media is het thema zichtbaarder geworden. Een vraag die hierbij komt kijken is hoe educatie het beste gedaan kan worden. KIS analyseerde de wetenschappelijke literatuur en maakte dit rapport met praktische tips om de educatie nόg meer impact mee te geven.

In het rapport beantwoorden we de volgende onderzoeksvragen:

  1. Draagt kennis delen over slavernij en kolonisatie uit een niet-‘wit’ perspectief bij aan toename van bewustwording van gezamenlijke geschiedenis en de meerdere perspectieven op deze geschiedenis? En zo ja, onder welke omstandigheden?
  2. Leidt bewustwording van de meerdere perspectieven op deze geschiedenis tot afname van (handelen naar) stereotypen en vooroordelen ten aanzien van niet-‘witte’ personen? En zo ja, onder welke omstandigheden?
Auteur: 
Hanneke Felten
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2019
Thema: