Gezondheidsproblemen komen bij statushouders heel veel voor, en hebben sterke invloed op het slagen van hun inburgering. Gezondheid van inburgeraars krijgt echter weinig aandacht in beleid, wet- en regelgeving. KIS onderzocht hoe gemeenten statushouders met gezondheidsproblemen optimaal kunnen ondersteunen bij het inburgeren.

Vooral psychische en psychosociale klachten zijn een barrière bij inburgering. Die komen vaak voor, hebben een sterke invloed op leerbaarheid en aanwezigheid in de les, en zijn meestal niet snel op te lossen.

Met de nieuwe inburgeringswet die in 2021 van kracht wordt krijgen gemeenten de regie op inburgering en participatie van statushouders. Dit stelsel biedt kansen om statushouders vanuit een integrale aanpak - waarin ruimte is voor gezondheidsbelemmeringen - te helpen bij hun proces van integratie en participatie. Op basis van ons onderzoek formuleren we vier aanbevelingen voor gemeenten.

Auteur: 
Inge Razenberg, Jolanda Asmoredjo
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019