De stilte voorbij

In coronatijd zijn er steeds meer signalen van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met dit verkennende onderzoek. Deze vraag staat centraal: Wat is de aard en wat zijn de gevolgen van de (ervaren) discriminatie van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond wonend in Nederland?

KIS publicatie
Coronadossier

In dit rapport worden de volgende deelvragen beantwoord:

  1. Welke vormen van discriminatie (bejegening, geweld etc.) ervaren mensen met een Oost-Aziatische achtergrond in Nederland?
  2. Op welke terreinen ervaren zij deze discriminatie (arbeidsmarkt, onderwijs, buurt, media etc.)?
  3. Hoe ervaren de slachtoffers deze discriminatie en hoe reageren zij hierop?
  4. Worden ervaringen van discriminatie gemeld bij antidiscriminatiebureaus of andere instanties? Wat zijn de overwegingen van de slachtoffers om wel of niet te melden en wat zijn hun ervaringen met melden?
  5. Welke gevolgen ervaren de slachtoffers van deze discriminatie?
  6. Welke kenmerken hebben de plegers van deze vormen van discriminatie volgens de slachtoffers?

Daarnaast doen we aanbevelingen om discriminatie van mensen met een Oost-Aziatische achtergrond te verminderen en te voorkomen.

Publicatie details

Auteur
René Broekroelofs, Joey Poerwoatmodjo
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021

Meer informatie?Neem contact op met:

René Broekroelofs

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892121
Afbeelding