Divers werven en selecteren in de praktijk

Het creëren van een divers personeelsbestand vraagt een bewuste inzet van wervings- en selectieprocessen. In deze rapportage geven we inzicht in de mogelijkheden die er zijn om culturele en etnische diversiteit binnen de (gemeentelijke) organisatie te versterken op basis van werving en selectie.

KIS publicatie
Diversiteitsbeleid

Aan deze publicatie ligt een uitgebreide literatuurstudie en documentenanalyse ten grondslag. Deze fase van dit onderzoek leverde concrete stappen op die werkgevers kunnen zetten om binnen hun werving- en selectieprocessen meer ruimte te creëren voor werknemers met een migratieachtergrond. Omdat de praktijk altijd weerbarstiger is dan de theorie, gingen we daarnaast in gesprek met diverse gemeenten over hun visie, aanpak, succes en knelpunten als het gaat om werving en selectie.

KIS zette een zestal aanbevelingen voor gemeenten op een rijtje. Deze zijn gebundeld in een infographic. Het gaat om drie aanbevelingen voor het wervingsproces en een drietal aanbevelingen voor het selectieproces. De infographic is hier te downloaden.

Op basis van de kennis uit de literatuur én de ervaringen in de praktijk komen wij tot een vijftal aanbevelingen voor gemeenten, maar breder ook voor andere werkgevers, die graag een diverser personeelsbestand willen creëren. Dit inspiratiedocument biedt daarnaast ook aanknopingspunten voor het objectiveren van werving- en selectieprocedures in bredere zin.

Publicatie details

Auteur
Inge Razenberg, Suzan de Winter-Koçak, Ikram Taouanza, Lineke van Hal, Jamal Chrifi
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018
ISBN
978-90-5830-910-5
Aantal pagina's
32

Meer informatie?Neem contact op met:

Suzan de Winter-Koçak

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303247
Afbeelding