Diversiteit bij informele hulp aan dementie

Elke cultuur heeft haar eigen manier om met kwetsbare ouderen om te gaan. Daarnaast heeft ook elke familie zijn eigen redenen om wel of niet over dementie te spreken. Maar in elk huishouden met dementie is formele én informele aandacht en hulp op maat nodig. In dit rapport besteden we aandacht aan cultuurspecifieke aspecten van informele hulp aan mensen die thuis wonen met dementie.

KIS publicatie
Ouderen

Mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op dementie en wonen vaker thuis dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Vaak komt de mantelzorg neer op de dochters van de familie. Buren en vrijwilligers hebben een veel kleinere rol. De organisaties die informele hulp willen organiseren rond deze huishoudens moeten weten wat er speelt aan diversiteit en hoe ze op een cultuur sensitieve manier kunnen aansluiten bij de vragen uit de praktijk. De informatie in dit rapport helpt ze daarbij.

Publicatie details

Auteur
Marian van der Klein
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven

Meer informatie?Neem contact op met:

Marian van der Klein

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding