Kleine sportverenigingen hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. Dit geldt in het bijzonder voor sportclubs met veel leden van niet-westerse herkomst. De Vereniging Sport Utrecht (VSU) vroeg Kennisplatform Integratie & Samenleving om onderzoek te doen naar de toenemende diversiteit in sportverenigingen en hoe zij hierbij beter ondersteund kunnen worden.

Uit de verkenning komt onder andere naar voren dat Nederlanders met een migrantenachtergrond ondervertegenwoordigd zijn in besturen, commissies en bij vrijwilligerstaken. Het blijkt dat huidige bestuursleden vaak binnen hun eigen netwerk op zoek gaan naar nieuwe leden, iets wat de etnische diversiteit niet altijd ten goede komt. De onderzoekers geven in de publicatie praktische tips voor sportverenigingen rondom de participatie van leden en ouders met een migratieachtergrond. Deze zijn in het bijzonder relevant voor sportverenigingen die snel aan het ‘verkleuren’ zijn.

Auteur: 
Niels Hermens, Freek Hermens, Hans Bellaart
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2016