Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie. In Duitsland biedt het 'Duldung beleid' de mogelijkheid aan uitgeprocedeerde asielzoekers om tijdelijk legaal in Duitsland te verblijven. KIS onderzocht hoe dit beleid in de praktijk werkt. 

In 2018 voerde KIS een eerste verkenning van Duldung uit. We zochten uit wat de rechten en mogelijkheden tot maatschappelijke participatie van 'Geduldeten' zijn. Als vervolg op deze verkenning onderzochten we het beleid verder, op basis van vragen van beleidsmakers van een aantal Nederlandse gemeenten en enkele betrokken maatschappelijke organisaties werkzaam in de begeleiding van uitgeprocedeerde asielzoekers. Vragen zoals: welke mogelijkheden hebben Geduldeten in Duitsland op het gebied van wonen, opleiding en werk? En: wat is het perspectief op permanent verblijf? Hoe zien de mogelijkheden van Geduldeten in de praktijk uit? En wat zijn (bedoelde en onbedoelde) effecten van Duldung? We spraken met Duitse experts en raadpleegden aanvullend op de eerdere publicatie literatuur. De antwoorden op de gestelde vragen zijn te vinden in dit rapport. 

Auteur: 
Kirsten Tinnemans, Marlinda van der Hoff
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019