Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onderzoek naar wat werkt voor de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Er is een duidelijk beeld van wat bedrijven volgens de wetenschap zouden moeten doen om discriminatie en de invloed van vooroordelen in het wervings- en selectieproces te voorkomen. Wat nu nodig is, is dat deze ‘wat-werkt-kennis’ verder geimplementeerd wordt in de praktijk. Cruciaal hierbij zijn de opleidingen van Human Resource Management (HRM)-medewerkers, adviseurs en recruiters: zij leiden immers de HRM-medewerkers en recruiters van de toekomst op.

Hoe worden binnen de opleidingen Human Resource Management toekomstige HRM-medewerkers toegerust om arbeidsmarktdiscriminatie in de eigen organisatie te voorkomen en inclusie te bevorderen vanuit de ‘wat-werkt-kennis’? En hoe kan dit zo nodig verbeterd worden? Dat lees je in onderstaand rapport.

Lees ook het artikel met zes tips over dit onderwerp

Auteur: 
René Broekroelofs, Koen Kros, Hanneke Felten, Mellouki Cadat-Lampe, Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021