Een vernieuwde aanpak om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan is het benoemen en belonen van de werkgevers die een actief antidiscriminatiebeleid voeren. Dit wordt ook wel ‘naming & faming’ genoemd: het belonen van werkgevers voor wanneer ze het goed doen. 'Naming and faming’ kan onder meer via een keurmerk worden vormgegeven. KIS deed een onderzoek bij de gemeente Amsterdam over hoe ‘naming en faming’ eruit zou kunnen zien.

In dit onderzoek beantwoorden we de volgende vraag:

Hoe kan de gemeente Amsterdam ‘naming & faming’ door middel van een keurmerk vormgeven zodat het ingezet kan worden als een middel tegen arbeidsmarktdiscriminatie?

De deelvragen zijn de volgende:

  • Aan welke eisen en voorwaarden zou een keurmerk moeten voldoen om effectief te kunnen zijn volgens de wetenschappelijke literatuur?
  • Is er al een keurmerk dat voldoet aan deze eisen uit de wetenschappelijke literatuur waarbij aangesloten kan worden of waar geleerd van kan worden?
  • Aan welke eisen en voorwaarden zou een keurmerk moeten voldoen om op draagvlak te kunnen rekenen onder werkgevers en onder experts uit de praktijk?
Auteur: 
Hanneke Felten, Mellouki Cadat, Inge Razenberg, Anouk Visser
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019