Bereikt de jeugdhulp in Den Haag alle bevolkingsgroepen even effectief? Deze vraag staat centraal in de verkenning die het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de gemeente Den Haag uitvoerde. De transitie en transformatie van de jeugdhulp was mede bedoeld om een lagere drempel naar de jeugdhulp te creëren, maar is dat ook gelukt voor gezinnen met een migratieachtergrond en/of gezinnen die in armoede leven?

Deze doelgroepen zijn doorgaans moeilijker te bereiken, omdat zij de jeugdhulp vaak wantrouwen en over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om zelfstandig hulp te zoeken.

In dit rapport worden de belangrijkste werkzame elementen beschreven om maatschappelijk kwetsbare doelgroepen effectief te bereiken. Tevens geven de auteurs weer in welke mate de jeugdhulp deze doelgroepen tijdig en effectief bereikt. Cijfers over verschillen in gebruik van jeugdhulp zijn naar herkomst van de gebruikers op een rijtje gezet en aangevuld met interviews met de jeugdhulp, verwijzers, gespecialiseerde jeugdhulp en migrantenorganisaties.

De onderzoekers concluderen dat de toegankelijkheid van de jeugdhulp voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen en jongeren nog niet optimaal is, en dat er soms grote verschillen bestaan tussen de groepen. Om dit te verbeteren hebben de auteurs samen met betrokkenen in Den Haag een aantal concrete verbeterpunten geformuleerd.

Auteur: 
Hans Bellaart, Mehmet Day, Rob Gilsing
Uitgever: 
Verwey-Jonker Instituut
Jaar uitgave: 
2016