Kennisplatform Integratie en Samenleving kreeg een vraag voorgelegd van de Stichting Kleurrijk Gezin en Jeugd. Deze stichting heeft eerder onderzoek laten uitvoeren door het Nederlands Jeugdinstituut, waaruit onder andere naar voren kwam dat de emotionele problematiek van jonge Turkse vrouwen groter is dan gemiddeld en ook groter dan bij andere groepen met een migratieachtergrond (Van den Berg, Bellaart & Yar, 2015). Hiervoor werden maar weinig verklaringen gevonden. Deze publicatie geeft antwoord op de volgende kennisvragen.

Daarom zijn de volgende kennisvragen geformuleerd:

  • Waarom is het aantal emotionele problemen juist bij Turks-Nederlandse meiden zo groot?
  • Wat zijn mogelijke verklaringen hiervoor?
  • Wat kenmerkt deze groep precies? Welke vormen van preventie kunnen de oorzaken wegnemen of verminderen?

In dit rapport worden de kennisvragen beantwoord aan de hand van literatuur en interviews. In de literatuursearch is gezocht naar wat reeds bekend is over mogelijke oorzaken van emotionele problemen bij Turks-Nederlandse meiden. Dit is beschreven in hoofdstuk 1. Vervolgens hebben wij zes interviews gehouden met experts die specialistische kennis hebben over deze problematiek bij deze doelgroep. In hoofdstuk 2 beschrijven we de uitkomsten van deze interviews. Wij sluiten af
met de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 3.

Auteur: 
Hans Bellaart, Shira van Dongen, Anna Wróblewska
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2017