Maar liefst 70 procent van Nederlandse gemeenten waar migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa wonen, ervaart knelpunten ten aanzien van deze doelgroep. Toch heeft 61 procent geen gericht beleid voor deze groep nieuwe migranten.

De gemeenten die wel beleid voeren, richten dat met name op huisvesting en registratie en laten daarmee problemen rond bijvoorbeeld inburgering ongemoeid. Deze conclusies komen voort uit de landelijke enquête Gemeenten & EU-migranten van Kennisplatform Inclusief Samenleven.

De knelpunten bevinden zich volgens de gemeenten vooral binnen het domein van huisvesting, registratie, taal en overlast (criminaliteit). Slechts 20 procent van de lokale bestuurders heeft beleid rond inburgering, kinderen van migranten en arbeidsmarkt.

Auteur: 
Marjan de Gruijter, Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2015