Themanummer over de grootste etnische minderheid in Europa: de Roma. In deze bundel wordt door diverse auteurs en vanuit verschillende invalshoeken de veranderingen van het Nederlandse Romabeleid in de laatste decennia afgezet tegen de beleidsuitgangspunten op Europees niveau.

De bundel bevat onder meer een bijdrage over de veranderende normen en waarden binnen de 'Romacultuur'. Deze zogenoemde Romacultuur staat open voor invloed van buitenaf. Ook wordt in deze bundel een kritische beschouwing gegeven over het eenzijdige Nederlands beleid waarin de nadruk ligt op Roma als probleemgroep en als bedreiging van veiligheid.

Auteur: 
Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (diverse auteurs)
Uitgever: 
Boom Lemma uitgevers
Jaar uitgave: 
2015