In de praktijk blijkt dat vrijwilligerswerk, maar ook (taal)stages en werkervaringsplaatsen voor vluchtelingen niet altijd functioneren als een zinvolle opstap naar betaald werk. Daarom heeft KIS recent vier praktijken van werkend leren naast elkaar gelegd om een antwoord te formuleren op de vraag hoe vrijwilligerswerk voor vluchtelingen zo kan worden ingericht dat er daadwerkelijk sprake is van werkend leren.

Naast de handreiking Werkend Leren als opstap naar werk voor vluchtelingen is het Evaluatie-instrument Werkend leren door vluchtelingen ontwikkeld. Dit instrument bevat materiaal voor de deelnemer, praktijk – en trajectbegeleider om het werkendlerentraject (tussentijds) te monitoren en te evalueren. 

Auteur: 
Marijke Booijink, Monique Stavenuiter, Ikram Taouanza
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2017