Geboren en getogen

In deze studie heeft Kennisplatform Inclusief Samenleven exploratief onderzoek gedaan naar de betekenis van binding in relatie tot identiteitsbeleving bij jongeren met een migratieachtergrond uit de leeftijdscategorie van 16-24 jaar van de tweede en derde generatie.

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

De studie biedt inzicht in de belevingswereld van jongeren, hoe zij hun identiteit beleven en op welke manier zij bindingen ervaren met de verschillende leefwerelden zoals de Nederlandse samenleving, het land van herkomst en verschillende sociale groepen.

We concluderen dat jongeren meervoudige bindingen ervaren, die samenhangen met de meervoudige en hybride identiteitsbeleving van jongeren. Per context kan het verschillen of iemand zich sterker identificeert met de etnische achtergrond, het Nederlands zijn of juist de religieuze achtergrond.

Hoe beleven jongeren met een migratieachtergrond hun identiteit? Bekijk de video hier.

Publicatie details

Auteur
Mehmet Day, Mariam Badou
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2019
Aantal pagina's
50

Meer informatie?Neem contact op met:

Mehmet Day

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding