De vraag via wat voor beleid doelgroepen met specifieke problemen en behoeftes ondersteund moeten worden speelt al tientallen jaren. In 2011 heeft de overheid expliciet gekozenvoor algemeen beleid, in plaats van doelgroepspecifiek beleid, aldus de integratienota “Integratie, binding, burgerschap”.

In deze publicatie bespreken we hoe gemeenten kunnen bepalen of er aanvullende ondersteuning nodig is voor specifieke (sub) groepen binnen de groep statushouders in de gemeente. Deze publicatie is gebaseerd op een onderzoek van KIS over de integratie en participatie van Eritrese statushouders als casus voor specifieke aanpakken binnen het generieke beleid. Dit onderzoek resulteerde in een Handreiking ‘Aan de slag met Eritrese statushouders in uw gemeente?’ voor gemeenten en hun samenwerkingspartners, die verschillende typen aanpakken, succes- en randvoorwaarden die van belang zijn om de integratiekansen van (Eritrese) nieuwkomers te vergroten beschrijft.

Auteur: 
Jolanda Asmoredjo; Kirsten Tinnemans
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021