Goed voorbeeld doet volgen?

In Nederland worden verschillende preventieve werkwijzen ingezet om discriminatie onder scholieren te bestrijden. Een daarvan is de inzet van rolmodellen. In deze publicatie onderzoeken we of rolmodellen die het goede voorbeeld geven door goed met elkaar samen te werken ondanks etnische of religieuze verschillen, een succesvolle aanpak tegen discriminatie is.

KIS publicatie
Discriminatie

Uit het onderzoek blijkt dat wanneer een rolmodel uit de eigen groep laat zien goed overweg te kunnen met iemand uit een andere etnische, culturele of religieuze groep waar vooroordelen tegenover bestaan, de houding hierover kan veranderen. Dit heeft vooral effect bij mensen die de andere groep nog weinig hebben ontmoet en er dus onbekend mee zijn. Ook zijn er aanwijzingen dat het voornamelijk werkt bij mensen die openlijk vooroordelen uiten.

Behalve dat in het onderzoek wordt ingegaan of de inzet van rolmodellen werkt, wordt ook bekeken hoe dat dan werkt en welke randvoorwaarden van belang zijn. Dit is getoetst op basis van beschikbare wetenschappelijke kennis. Met deze onderzoeksresultaten kunnen ontwikkelaars van interventies met rolmodellen hun training zo nodig aanscherpen of verbeteren.

Publicatie details

Auteur
Hanneke Felten, Saskia Keuzenkamp
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016

Meer informatie?Neem contact op met:

Hanneke Felten

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892110
Afbeelding