De coronacrisis raakt de samenleving als geheel en in het bijzonder kwetsbare groepen. Er zijn zorgen over de grote impact die corona ook op burgers met een migratieachtergrond heeft. KIS deed onderzoek naar de communicatie over coronamaatregelen met deze doelgroep.

We brachten in kaart in hoeverre de informatie over de maatregelen laagtaalvaardige burgers met een migratieachtergrond bereikt, en of die informatie begrepen en opgevolgd wordt. Welke knelpunten zijn er in de communicatie vanuit rijksoverheid, gemeenten en organisaties? In het rapport geven we een aantal aanbevelingen om de communicatie beter toe te snijden om burgers met een migratieachtergrond.

Lees ook het artikel dat eerder op KIS.nl verscheen over dit onderzoek. 

Auteur: 
Asia Sarti, Suzan de Winter-Koçak, Mariam Badou, Amma Assante
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021