Elke gemeente kent een rampenplan. Dit is doorgaans gericht is op fysieke calamiteiten als een gifwolk of ontploffing. Een draaiboek voor het voorkomen en bestrijden van sociale calamiteiten bestaat vrijwel nergens.

Onterecht, want onrust onder de bevolking kan leiden tot spanningen met een grote maatschappelijke impact. De aanpak hiervan vereist een stevige regie. FORUM heeft in samenwerking met verschillende gemeenten en consultancybedrijf Capgemini het handboek Sociaal Calamiteiten Plan (SCP) ontwikkeld. Hierin staat hoe je incidenten kunt voorkómen, en wie wat doet wat bij incidenten met een maatschappelijke nasleep. Het SCP is een aanvulling op bestaande lokale rampenplannen.

Auteur: 
FORUM in samenwerking met Capgemini
Uitgever: 
FORUM
Jaar uitgave: 
2009