Handreiking voor ondersteuning van Eritrese nieuwkomers bij hun integratie

Integreren in een nieuwe samenleving is niet makkelijk. En veeleisend gezien de aanpak waarin het leren van de taal, het krijgen van huisvesting, een opleiding volgen en werk vinden gelijktijdig plaatsvinden. Met name voor Eritrese statushouders blijkt dat een lastige opgave. Hoe kunnen gemeenten hen helpen?

KIS publicatie
Vluchtelingen

De afgelopen jaren nam het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel aanvroeg toe. Na Syrische vluchtelingen vormen Eritrese vluchtelingen de grootste groep. Een groot deel van de recent aangekomen Eritrese statushouders staat op grote afstand van de Nederlandse samenleving en kampt met meerdere soorten problemen. Tegelijkertijd blijkt dat vooral de jongeren een indrukwekkende veerkracht, een sterk doorzettingsvermogen en potentieel tot ontwikkeling hebben. Beleidsmedewerkers, professionals en vrijwilligers geven aan dat ze de begeleiding van Eritrese statushouders lastig vinden en dat ze er vragen over hebben.

Inventarisatie

Deze handreiking is een inventarisatie van de manieren waarop integratie en participatie van de Eritrese statushouders nu wordt vormgegeven. In de inleidende hoofdstukken staan de belangrijkste kenmerken van Eritrea en Eritrese vluchtelingen beschreven. Daarna volgt een toelichting op de integrale aanpak van de integratie en een aantal algemene aandachtspunten voor de uitvoering.

Goede voorbeelden per beleidsdomein

In het rapport staan per beleidsdomein de kennis uit bestaande verkenningen en interviews op een rij. Deze domeinen zijn: gezondheidszorg, financiën, huisvesting, inburgering, maatschappelijke begeleiding, opleidingen en werk, en netwerken en sociale deelname. Voor elk domein staan passende praktijkvoorbeelden - good practices - en tips beschreven. Deze voorbeelden bieden handvatten voor beleid en uitvoering.

Publicatie details

Auteur
Judith Ferrier, Merel Kahman, Lisette Massink
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Merel Kahmann

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 06-24912927
Afbeelding