Gemeenten hebben veel vragen over de organisatie van het werk van de regievoerders, die statushouders en gezinsmigranten onder de nieuwe Wet inburgering begeleiden. Wat komt er allemaal kijken bij de begeleiding van inburgeraars en wat is een realistische bandbreedte voor de caseload van een regievoerder? Wat zijn taken van de regievoerder en hoe kunnen zij ondersteund en gefaciliteerd worden? KIS maakte een handreiking voor beleidsmedewerkers en regievoerders.

In deze handreiking bieden we je handvatten om afgewogen keuzes te maken als het gaat om het inrichten en faciliteren van het werk van de regievoerders inburgering. We benoemen 7 punten die een uitgangspunt bieden voor beleidsmedewerkers om over de werklast en facilitering van de regievoerder te praten. Ook kunnen de punten worden gebruikt bij intervisiebijeenkomsten van regievoerders.

Auteur: 
Inge Razenberg, Marjan de Gruijter
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2022