De rol van gemeenten bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie is door de VNG beschreven in de handleiding ‘Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt’. Hierin komen de verschillende taken en rollen van de gemeente aan de orde bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. De vraag is: waar begin je als gemeente? In dit stappenplan beschrijven we de verschillende stappen die je als gemeente kunt zetten.

In de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie is het noodzakelijk dat de gemeente de volgende stappen zet:

  1. Zet een stevige sociale norm neer tegen discriminatie
  2. Geef zelf het goede voorbeeld (gemeente als werkgever)
  3. Ondersteun werkgevers met een ‘evidence-based’ aanpak
  4. Licht de goede voorbeelden uit
  5. Stimuleer werkgevers om verantwoording af te leggen
  6. Beloon de bedrijven die verantwoording afleggen
  7. Werk alleen samen met bedrijven die het goed doen
  8. Zorg voor een onafhankelijke organisatie die kan ‘namen & shamen’

Lees ook het artikel Een gemeentelijke aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie: vijf tips uit drie gemeenten

Auteur: 
Hanneke Felten en Mellouki Cadat-Lampe
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021