Huiselijk geweld en veiligheid in asielopvangcentra

Mensen in asielopvangcentra lopen extra risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen, maar de hulpverlening verloopt niet altijd goed. Een aantal gemeenten vroeg KIS daarom hoe veilig het is binnen gezinnen en hoe de samenwerking verloopt tussen de medewerkers van de asielzoekerscentra en de hulpverlening.

KIS publicatie
Vluchtelingen

Posttraumatische stress, spanningen door werkloosheid, financiële problemen en de opvangsituatie zelf. Dit zijn factoren die het risico op huiselijk geweld en onveiligheid binnen gezinnen mogelijk vergroten. Ondanks de verplichte protocollen om de veiligheid binnen de opvanglocaties te waarborgen – zoals de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling – blijkt dat niet elk asielzoekerscentrum hier even goed mee omgaat. Vooral de samenwerking met de bestaande hulpverlening, zoals Veilig Thuis en Vrouwenopvang, kan beter. Zo ervaren medewerkers van opvanglocaties soms handelingsverlegenheid bij de hulpverlening aan asielzoekers, ook omdat het voor de reguliere hulpverlening een onbekende doelgroep blijkt te zijn.

In deze publicatie doet KIS aanbevelingen om de netwerken tussen opvanglocaties en de bestaande hulpverlening te verbeteren. Ook geven we tips om de borging in die samenwerking beter te verankeren.   

Publicatie details

Auteur
Eliane Smits van Waesberghe, Meintje van Dijk, met medewerking van Hilde Bakker
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2017

Meer informatie?Neem contact op met:

Eliane Smits van Waesberghe

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding