Idealen op drift

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

Onderzoek naar radicalisering is vooral gericht op het opsporen en indammen van veiligheidsrisico's. Het is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan, heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen, en daardoor ontstaan wellicht ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie.
 
Het onderzoeksrapport Idealen op drift biedt aan de hand van vijf typerende casussen inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.

Publicatie details

Titel
Idealen op drift
Auteur
Marion van San, Stijn Sieckelink, Micha de Winter
Uitgever
FORUM
Jaar van uitgave
2010