Inburgering van dove en blinde statushouders

Op dit moment worden verreweg de meeste statushouders met een ernstige zintuigelijke (auditieve of visuele) beperking op medische gronden ontheven van de inburgeringsplicht. Hiermee vervalt echter ook de mogelijkheid die inburgering biedt op meedoen in de samenleving.

KIS publicatie
Integratie- en inburgeringsbeleid

Dit terwijl ondersteuning bij het leren van Nederlands en het wegwijs worden in Nederland juist ook voor dove en blinde statushouders belangrijk is om volwaardig mee te kunnen doen. In het nieuwe inburgeringsstelsel dat januari 2022 zal ingaan, staat dat nieuwkomers ‘op maat’ inburgeren, passend bij hun situatie en mogelijkheden. KIS onderzocht de uitdagingen en kansen bij inburgering van blinde en dove statushouders in dit nieuwe stelsel.

We voerden een beknopte inventarisatie uit en organiseerden samen met Koninklijke Visio en Kentalis een expertmeeting met gemeenten, maatschappelijke organisaties en experts. De resultaten hiervan staan in deze verkenning. De verkenning is bedoeld voor gemeenten, aanbieders en kennisinstituten die betrokken zullen zijn bij de invulling van het inburgeringsaanbod voor inburgeraars met een zintuigelijke beperking.

Publicatie details

Auteur
Marjan de Gruijter, Ruth Yohannes
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2021

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding