Iedereen moet mee kunnen doen binnen onze (participatie)maatschappij. Maar ondertussen wordt steeds duidelijker dat dit geen vanzelfsprekendheid is. Mensen met een migrantenachtergrond blijken minder vaak te participeren. Burgerinitiatieven worden vaak door een specifieke groep autochtone Nederlanders opgezet en bezocht.

Kennisplatform Inclusief Samenleven onderzocht op welke manier deze initiatieven burgers van niet-westerse herkomst beter kunnen betrekken. De onderzoekers spraken hiervoor met vier burgerinitiatieven: Het Huis van Bartels in Amersfoort, Mudanthe in Apeldoorn, Oké Nu in Utrecht Overvecht en het BankjesCollectief. Deze gesprekken resulteerden in negen concrete handvatten voor burgerinitiatieven die bewoners van diverse culturele achtergronden willen bereiken, die u leest in het rapport.

Over de vier initiatieven zijn ook aparte factsheet gemaakt. Klik hierboven op de namen van de burgerinitiatieven om deze te downloaden. 

Implementatie

Het onderzoek naar burgerinitiatieven is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Hun bevindingen worden vervolgens door Movisie in de praktijk gebracht met onder andere een workshop en een werkatelier. Daarnaast organiseert Movisie 13 oktober 2016 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een landelijke bijeenkomst, geïnitieerd door een burgerinitiatief, om aan de slag te gaan met inclusiviteit bij burgerinitiatieven.

Auteur: 
Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016