Instrumenten kwaliteitskader moskeeonderwijs

Voor veel islamitische ouders is het van belang dat hun kinderen kennis opdoen over hun geloof en zich religieus vormen. Een groot deel van de islamitische kinderen in Nederland in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar volgt daarom wekelijks informeel onderwijs bij moskeeën. KIS ontwikkelde een handreiking voor moskeebesturen om zelf te werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs.

KIS publicatie
Onderwijs

De lessen die kinderen volgen in de moskee hebben een vormende invloed en worden verzorgd door vrijwilligers die daarmee medeopvoeders zijn. De pedagogische kwaliteit van deze lessen is de afgelopen jaren in het algemeen sterk verbeterd. Wel is er nog een groot verschil met wat de kinderen in het reguliere onderwijs gewend zijn. Ook is aandacht voor de Nederlandse context en de relatie tussen de verschillende leefwerelden van jongeren veelal nog gering in de lessen. Er is dan ook een blijvende behoefte bij ouders, moskeeorganisaties en breder in de samenleving aan verdere ontwikkeling.

Dit is de reden voor KIS om in samenwerking met meerdere islamitische organisaties en experts een Pedagogisch kwaliteitskader moskeeonderwijs te ontwikkelen. Met dit kader kunnen moskeebesturen zelf werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs, waarbij zij zelf alle inhoudelijke keuzes maken. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk maar een hulpmiddel dat een basis biedt voor het opzetten van een ontwikkelproces.

Zie ook deze video over het kwaliteitskader:

Meer weten? Lees verder in dit artikel

Download hieronder het kwaliteitskader en bijbehorende producten: 

Kwaliteitskader

Download het kwaliteitskader

PowerPoint presentatie

Download via de button hieronder een powerpoint aan de hand waarvan je het hoe en waarom van het kwaliteitskader kan uitleggen.

Download presentatie

Instrument 1

Download via de button hieronder de handreiking over moskeeonderwijs: opzetten van een ontwikkelproces van moskeeonderwijs.

Download de handreiking: Hoe geef je het proces vorm?

Instrument 2

Download via de button hieronder de nulmeting voor moskeeonderwijs: vastleggen van de startsituatie bij kwaliteitsontwikkeling moskeeonderwijs.

Download de nulmeting: Hoe breng je de beginsituatie in beeld?

Te verschijnen in 2023

De volgende instrumenten zullen later in 2023 verschijnen op deze pagina:

  • Instrument 3: Ontwikkelen van een pedagogische visie 
  • Instrument 4: Profiel voor vrijwillige docenten 
  • Instrument 5: Zelfevaluatie 

Publicatie details

Auteur
Ahmed Hamdi, Trees Pels, Mehmet Day, Jamila Achahchah en Jeroen Vlug
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2022

Meer informatie?Neem contact op met:

Ahmed Hamdi

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding

Jamila Achahchah

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-7892253
Afbeelding