Voor veel islamitische ouders is het van belang dat hun kinderen kennis opdoen over hun geloof en zich religieus vormen. Een groot deel van de islamitische kinderen in Nederland in de leeftijd van 4 tot en met 14 jaar volgt daarom wekelijks informeel onderwijs bij moskeeën. KIS ontwikkelde een handreiking voor moskeebesturen om zelf te werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs.

De lessen die kinderen volgen in de moskee hebben een vormende invloed en worden verzorgd door vrijwilligers die daarmee medeopvoeders zijn. De pedagogische kwaliteit van deze lessen is de afgelopen jaren in het algemeen sterk verbeterd. Wel is er nog een groot verschil met wat de kinderen in het reguliere onderwijs gewend zijn. Ook is aandacht voor de Nederlandse context en de relatie tussen de verschillende leefwerelden van jongeren veelal nog gering in de lessen. Er is dan ook een blijvende behoefte bij ouders, moskeeorganisaties en breder in de samenleving aan verdere ontwikkeling.

Dit is de reden voor KIS om in samenwerking met meerdere islamitische organisaties en experts een Pedagogisch kwaliteitskader moskeeonderwijs te ontwikkelen. Met dit kader kunnen moskeebesturen zelf werken aan de doorontwikkeling van hun onderwijs, waarbij zij zelf alle inhoudelijke keuzes maken. Het is nadrukkelijk geen blauwdruk maar een hulpmiddel dat een basis biedt voor het opzetten van een ontwikkelproces.

Zie ook deze video over het kwaliteitskader:

Meer weten? Lees verder in dit artikel

Download hieronder het kwaliteitskader en bijbehordende producten: 

Kwaliteitskader

Download het kwaliteitskader

PowerPoint presentatie

Download via de button hieronder een powerpoint aan de hand waarvan je het hoe en waarom van het kwaliteitskader kan uitleggen.

 Download presentatie

Nulmeting Moskeeonderwijs 

Download de nulmeting 

Handreiking Moskeeonderwijs 

Download de handreiking 

Te verschijnen in 2022

De volgende instrumenten zullen later in 2022 verschijnen op deze pagina:

  • Instrument 3: Ontwikkelen van een pedagogische visie (beschikbaar eind 2022)
  • Instrument 4: Profiel voor vrijwillige docenten (beschikbaar eind 2022)
  • Instrument 5: Zelfevaluatie (beschikbaar eind 2022 / begin 2023)
Auteur: 
Ahmed Hamdi, Trees Pels, Mehmet Day, Jamila Achahchah en Jeroen Vlug
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2022