Tussen 2014 en 2016 hebben 12.554 Eritreeërs een eerste asielverzoek ingediend. Verreweg de meeste van hen krijgen een verblijfsvergunning en door gezinshereniging zal de komende jaren het aantal Eritrese statushouders toenemen. Kennisplatform Integratie & Samenleving voerde een beknopte verkenning uit naar de integratiekansen en -belemmeringen van Eritrese statushouders.

Kennisplatform Integratie & Samenleving krijgt signalen dat deze Eritreeërs belemmeringen ervaren bij het wegwijs worden en een plaats vinden in de Nederlandse samenleving. Daarnaast bezitten gemeenten en hulpverleners weinig kennis over deze groep, waardoor zij veel vragen hebben over hoe zij Eritreeërs kunnen ondersteunen bij hun integratieproces. Over het algemeen lijkt er een grote afstand te zijn tussen Nederland, de instituties en inwoners enerzijds en Eritrese statushouders anderzijds.

Deze verkenning informeert gemeenten en hulpverleners over de leefsituatie van de Eritreeërs die zich recent in een gemeente hebben gevestigd. Het maakt inzichtelijk welke integratiekansen en belemmeringen, ze ervaren. En hoe gemeenten, instellingen en burgers hun integratie kunnen bevorderen. De focus van deze verkenning ligt op Eritrese vluchtelingen die sinds 2014 naar Nederland zijn gekomen.

Auteur: 
Marjan de Gruijter, Inge Razenberg
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2017