Jongeren buiten beeld

In Nederland hebben 135.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar geen werk, opleiding of uitkering, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Circa 66.000 van deze jongeren zijn "buiten beeld". Hoe komt dit en wat valt er aan te doen?

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

Uit dezelfde cijfers van het CBS blijkt dat een grote groep jongeren concrete ondersteuning nodig heeft om de draad, met een perspectief op werk en een regulier bestaan, niet kwijt te raken. Dit literatuuronderzoek biedt een overzicht van de redenen waarom jongeren buiten beeld raken en welke oplossingsrichtingen er zijn.

Publicatie details

Auteur
Trudi Nederland, Betty Noordhuizen, Meintje van Dijk
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016