Specifiek beleid voor migranten is afgeschaft. Maar hoe werk je als gemeente, migrantenorganisatie en maatschappelijke organisatie nu samen aan beleid dat werkt voor alle groepen?

Deze publicatie is de neerslag van een kennisatelier - een denktankdag - waarin een groep betrokken experts zich over dit vraagstuk buigt en concrete voorstellen doet. Deze vragen staan centraal:

  1. Wat belemmert migranten om helder aan te geven welke specifieke accenten in sociaal beleid nodig zijn?
  2. Wat belemmert migranten om in gesprek te gaan met gemeente en instellingen over verbetering van het sociaal beleid?
  3. Wat belemmert gemeente en instellingen om specifieke accenten te geven in het algemeen beleid?
  4. Wat belemmert gemeente en instellingen om in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van migranten over verbetering van het sociaal beleid?
Auteur: 
Jan van Dam, Olaf Stomp
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2015