De bestrijding van discriminatie staat in Nederland hoog op de agenda. Met onder andere dialoogbijeenkomsten, diversiteitstrainingen voor werkgevers en films op scholen wordt geprobeerd om discriminatie tegen te gaan. Ook sociale media zoals Facebook en Twitter worden steeds vaker ingezet. Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht of de inzet van sociale media-campagnes discriminatie kan verminderen.

Het onderzoek spitst zich toe op discriminatie naar etnische afkomst, huidskleur en/of religie. Het gaat daarbij om campagnes waarbij via (sociale) media-uitingen de boodschap wordt gecommuniceerd dat discriminatie niet door de beugel kan.

In het onderzoek is een zogenaamde verandertheorie geformuleerd, toegespitst op antidiscriminatiecampagnes via social media, en of deze plausibel is en zo ja onder welke voorwaarden. Dit is onderzocht door analyse van beschikbare wetenschappelijke literatuur. Ook worden tips geformuleerd als je een sociale media-campagne opzet tegen discriminatie.

Bekijk ook de factsheet Werken sociale media-campagnes tegen discriminatie? waarin de resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld.

Auteur: 
Hanneke Felten, Ikram Taouanza, Saskia Keuzenkamp
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2016