Met de inwerkingtreding van de Participatiewet in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidstoeleiding van verschillende groepen mensen met een kleine arbeidsmarktkans. Hiertoe behoren onder andere: 45+’ers, jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen en statushouders en vrouwen met een migratieachtergrond. Om gemeenten ondersteuning te bieden, wordt in deze publicatie kennis uit eerdere onderzoeken gebundeld en wordt er gekeken naar wat we kunnen leren van arbeidstoeleidingsaanpakken die worden ingezet voor verschillende doelgroepen.

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst wilden we een overzicht maken van Nederlands onderzoek dat de afgelopen jaren is gedaan naar het bevorderen van arbeidsparticipatie. Ten tweede wilden we achterhalen welke werkzame elementen (ook) relevant zijn voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond die langdurig in de bijstand zitten. De literatuur die we in dit onderzoek betrokken, had betrekking op een van de volgende doelgroepen: 45+’ers, jongeren, mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen en statushouders, en vrouwen met een migratieachtergrond. Daarnaast waren er nog enkele onderzoeken die een breder perspectief boden op de vraag: wat werkt bij het bevorderen van arbeidsparticipatie?

 

Auteur: 
Anouk Visser, Joey Poerwoatmodjo, Zsuzsa Kovács, Jamal Chrifi
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2019
Thema: