Vooral in situaties waarbij vrijwilligers en mensen met een hulpvraag één op één aan elkaar gekoppeld worden, zoals bij maatjesprojecten en hulp bij klussen in huis of opvoeding, kunnen mensen geconfronteerd worden met vooroordelen en discriminatie. Wat doe je in zo’n geval als organisatie?

Op papier lijkt het eenvoudig: discrimineren mag niet en staan we niet toe. Maar in de praktijk is het niet altijd zo zwart-wit. De situaties zijn heel divers en contextafhankelijk. En waar ligt eigenlijk de grens tussen het aangeven van een voorkeur en discriminatie?

In deze publicatie schetsen we een aantal morele dilemma’s op basis van input uit een survey en interviews, en geven we tips over hoe je hier als organisatie mee om kunt gaan.

Auteur: 
Joke Meindersma, Ceronne Kastelein
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2020