Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben geen recht meer op verblijf in Nederland, maar kunnen ook niet altijd uitgezet worden. Deze groep verkeert vaak in een uitzichtloze situatie.

Ze mogen niet betaald werken, en in veel gevallen ontbreekt een zinvolle dagbesteding. Dit kan het welbevinden van deze mensen verminderen en mogelijk leiden tot overlast. Maatschappelijke participatie, bijvoorbeeld in de vorm van onderwijs of werk, draagt bij aan een zinvolle dagbesteding en kan daarmee het welbevinden van deze mensen vergroten en de kans op overlast verminderen.
 
In Duitsland is al meer bekend over maatschappelijke participatie van uitgeprocedeerde asielzoekers. Uitgeprocedeerden die nog niet uitgezet kunnen worden, krijgen een zogeheten Duldung. Dit houdt in dat hun plicht om het land te verlaten tijdelijk is uitgesteld. Deze groep heeft bepaalde rechten wat betreft onderwijs, werk en wonen. KIS verkende het Duitse beleid van Duldung, en doet daar in deze publicatie verslag van.
 
Dit artikel is geschreven voor onder meer beleidsambtenaren van gemeenten en ministeries die zich bezighouden met uitgeprocedeerde asielzoekers. Op basis van deze verkenning gaat KIS in gesprek  met onder meer beleidsambtenaren en Duitse experts. Deze verdiepingsslag zal vervolgens leiden tot een publicatie met aanknopingspunten voor Nederlands beleid.

Auteur: 
Esther Horrevorts, Lineke van Hal
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018