Integreren betekent meedoen, maar ook kunnen en mogen meedoen. Daarvoor is vanuit nieuwkomers, gemeenten en organisaties durf nodig, creativiteit, en ook zeker- samenwerking. Er zijn door Nederland heen veel mensen en instanties die dit omarmen. Kennisplatform Inclusief Samenleven verzamelde hun inspirerende verhalen in het magazine ‘Gezien!’. 

‘Gezien!’, want je bent pas onderdeel van de samenleving als je gezien wordt. Gezien door je nieuwe buren. Maar ook dat gezien wordt wat je hebt te bieden, én wat je nodig hebt. In dit magazine ligt de focus op wat gemeenten en partners naast en na de inburgering kunnen doen om in te spelen op de vragen en behoeften van diverse groepen nieuwkomers. We laten gemeenten en hun samenwerkingspartners aan het woord die nieuwkomers – EU-migranten, statushouders en gezinsmigranten – welkom heten en hen een steuntje in de rug geven. En die daarbij de samenleving, in al zijn verscheidenheid, niet uit het oog verliezen. Ook spreken we nieuwkomers die vol vertrouwen in hun toekomst in Nederland zijn gestapt, en daar de vruchten van plukken.

Vormgeving: Pien Grafisch Gezien

Fotografie: Mladen Pikulić (Fotobureau Fotoland)

Auteur: 
Bora Avric, Marjan de Gruijter, Arwen Hoogenbosch, Martin van de Lustgraaf, Renée de Rooij, Inge Razenberg, Olaf Stomp, Marte Sikkema.
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2022