Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op overbelasting, toch zoeken ze veelal geen ondersteuning. Hulpverleners weten deze groep ook niet goed te bereiken. Dit wordt een groter probleem nu de eerste generatie migranten vergrijst en de zorgbehoefte toeneemt. Deze factsheet biedt handvaten om deze groep mantelzorgers beter te bereiken en ondersteunen.

Als gemeente heeft u de opdracht om de mantelzorgers in uw gemeente te ondersteunen. Hoe zorgt u ervoor dat alle mantelzorgers het volhouden? Deze factsheet biedt een beeld van de doelgroep, redenen waarom zij minder ondersteuning hebben en tips wat u als gemeente kunt doen om deze groepen beter te bereiken en ondersteunen.

Auteur: 
Jamila Achahchah, Sahar Noor
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2016