Dat studenten met een niet-westerse achtergrond meer moeite moeten doen om een stageplaats te vinden dan studenten van Nederlandse herkomst is al langer bekend. De vraag is in hoeverre dit verband houdt met discriminatie. En zo ja, hoe daar in de praktijk van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op wordt gereageerd.

Totaal 50 professionals en 71 studenten uit het mbo vertelden over hun ervaringen met discriminatie bij het zoeken naar een stage. Uit deze verkenning blijkt dat studenten van niet-westerse herkomst inderdaad vaker een afwijzing ontvangen na een sollicitatie. Stagediscriminatie lijkt vaker voor te komen bij meisjes met een hoofddoek en jongeren waarvan de werkgevers het vooroordeel hebben dat ze ‘risicovol’ zijn, bijvoorbeeld omdat ze steeds te laat zouden komen of diefstal plegen.

Toch blijkt uit deze verkenning dat discriminatie weinig wordt opgemerkt. Naar aanleiding van deze verkenning zien we twee mogelijke oorzaken hiervoor: vermijding van het probleem en het bij voorbaat al koppelen van de studenten aan bedrijven die open staan voor jongeren van niet-westerse herkomst.

Auteur: 
Eva Klooster, Suzan Koçak, Mehmet Day
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2016