Stagediscriminatie is een complex en hardnekkig probleem. Tot nu toe is er nog weinig bekend over effectieve manieren om stagediscriminatie te verminderen. Op het gebied van arbeidsmarktdiscriminatie is daarentegen al veel (internationaal) onderzoek gedaan naar effectieve interventies. Op basis van de wetenschappelijke literatuur om arbeidsmarktdiscriminatie te bestrijden, hebben we vijf werkzame mechanismen geselecteerd en gekeken in hoeverre ze toepasbaar zijn op de mbo-stagemarkt.

De mechanismen zijn: (1) elkaar leren kennen om vooroordelen te verminderen, (2) objectief werven en selecteren, (3) het gesprek aangaan als omstander, (4) sociale normen en verantwoording afleggen en (5) bewustwording. Bij alle mechanismen geven we een algemene beschrijving, mogelijke toepassing op de stagemarkt en randvoorwaarden op basis van literatuur. Daarnaast hebben we interviews en groepsgesprekken gehouden met betrokkenen, namelijk onderwijsprofessionals, werkgevers en stakeholders. We bespreken in hoeverre onderwijsprofessionals stagediscriminatie herkennen en wat het perspectief van alle betrokkenen op de werkzame mechanismen en de toepasbaarheid op de stagemarkt is.

Omslagfoto gemaakt door Mylene Siegers.

Auteur: 
Hanneke Felten, Maaike van Rooijen, Leyla Reches en René Broekroelofs
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021