This is me! Methodiek onderbouwing

This is me! is een methodiek die jongeren met een migratieachtergrond weerbaar maakt tegen discriminatie. Dat is nodig omdat jongeren zich nu vaak onvoldoende kunnen verweren tegen discriminatie. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor hun identiteitsontwikkeling en mentale gezondheid. De methodiek is samen met jongeren ontwikkeld door Movisie, binnen het programma Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS).

KIS publicatie
Jeugd en opvoeding

This is me! is een groepstraining die uitgevoerd wordt door getrainde jongeren- of welzijnswerkers, die waar nodig worden geassisteerd door een jongere uit de doelgroep. De methodiek is ontwikkeld vanuit de praktijk; veel thema’s die in de methodiek aandacht krijgen zijn aangedragen door jongeren. Er is daarnaast veel gebruik gemaakt van inzichten uit al ontwikkelde interventies op het gebied van empowerment van migrantengroepen. In deze publicatie wordt de onderbouwing gegeven van de probleemdefinitie en de inhoud en aanpak van de methodiek vanuit wetenschappelijke literatuur en onderzoek.

Publicatie details

Auteur
Rozetta Meijer, Suzan de Winter-Koçak, Marjolijn Distelbrink, Sahar Noor
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2018

Meer informatie?Neem contact op met:

Rozetta Meijer

icon_chevron Stuur een e-mail
icon_chevron 030-2303260
Afbeelding