In Nederland ervaart bijna de helft van de jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond discriminatie op basis van hun cultureel-etnische achtergrond. Discriminatie, net als andere vormen van uitsluiting en afwijzing, kan vergaande gevolgen hebben voor zowel de fysieke en mentale gezondheid als de identiteitsontwikkeling van jongeren. Deze handleiding is bedoeld voor de trainers die de training This is me! gaan uitvoeren. In deze handleiding staat alles wat jij nodig hebt om een This is me! training te verzorgen.

De training is tot stand gekomen op basis van de kennis en inzichten die verworven zijn binnen This is me!. Het This is me! project (2015-2017) van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) bestaat uit weerbaarheidstrainingen aan jongeren – die jij als trainer ook gaat geven –, het ondersteunen en activeren van partners die jongeren met een migratieachtergrond als doelgroep hebben, het organiseren van jongerenevenementen, netwerkdagen en de essaywedstrijd, het bij elkaar brengen van jongeren en professionals in een adviescommissie en het vergaren van wetenschappelijke en praktische kennis.

Het doel van deze training is om de weerbaarheid van jongeren met een migratieachtergrond te vergroten. Deze training is speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. In deze training worden jongeren geholpen om hun eigen positie te versterken, zodat ze zich geaccepteerd voelen binnen de maatschappij en een positieve bijdrage kunnen leveren binnen de Nederlandse samenleving.

Meer over This is me! 
Bekijk ook de methodiekonderbouwing van This is me!

 

Auteur: 
Jamila Achahchah, Jeroen Horvers, Jhadir Mohamed Said, Judith van Werkhooven, Sahar Noor
Uitgever: 
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Jaar uitgave: 
2018