Meetladder Diversiteit Interventies

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de effectiviteit van interventies die tot doel hebben gezinnen, ouders of jeugdigen te ondersteunen. De vraag of een interventie effectief is, is niet zomaar te beantwoorden. Effectief voor wie? I

KIS publicatie
Intercultureel vakmanschap

Interventies zijn weinig onderzocht op hun effectiviteit voor niet-westerse migranten. Het gevolg is vaak: ondergebruik en voortijdige uitval. Daarom zijn criteria nodig om interventies systematisch te beoordelen op hun diversiteitsgevoeligheid. Het Verwey-Jonker Instituut ontwikkelde in opdracht van het ministerie van VROM/Wonen, Wijken en Integratie een meetladder met tien aandachtspunten. Ze gaan over de methodische kern van de interventie, maar ook over randvoorwaarden om groepen beter te bereiken en te helpen, zoals de competenties van professionals, de communicatie en de werving.

Publicatie details

Auteur
Trees Pels, Marjolijn Distelbrink, Suzanne Tan
Uitgever
Verwey-Jonker Instituut
Jaar van uitgave
2009
Prijs
€ 7,-
ISBN
97858303271
Aantal pagina's
81