Mensen zoals jij en ik

Het vluchtelingenvraagstuk roept veel emoties op, waarbij voor- en tegenstanders lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan. In het najaar van 2015 zette het PON, in samenwerking met Kennisplatform Inclusief Samenleven, een enquête uit onder ruim 1200 leden van het Brabantpanel. Die bracht in beeld hoe Brabanders denken over vluchtelingen.

KIS publicatie
Polarisatie en verbinding

Voor een verdieping van deze uitkomsten en ander opinieonderzoek, zijn wij vervolgens uitgebreid in gesprek gegaan met 12 van deze ondervraagden. Zij vertellen hoe ze denken over de komst van vluchtelingen, waar ze zich zorgen over maken, welke oplossingen ze zien en of zij zelf al iets doen voor vluchtelingen?

De geïnterviewden zijn mensen zoals jij en ik. Door het gesprek aan te gaan, geven we achtergronden bij de opiniepeilingen die de afgelopen periode uitgevoerd zijn. Beweegredenen en redeneertranten worden inzichtelijk. Ook willen we bijdragen aan uitwisselingen en gesprekken tussen mensen over vluchtelingen. Gesprekken van burgers met elkaar, met de nieuwkomers en met de overheid. Het onderzoek biedt daarnaast inzicht in op welke vlakken het vluchtelingenvraagstuk nog onvoldoende is georganiseerd en geeft handvatten voor mogelijke oplossingen.

Publicatie details

Titel
Mensen zoals jij en ik
Auteur
Marjan de Gruijter, Trude Rietveld, Inge Razenberg
Uitgever
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar van uitgave
2016
ISBN
978-90-5830-706-4
Aantal pagina's
28

Meer informatie?Neem contact op met:

Marjan de Gruijter

icon_chevron Stuur een e-mail
Afbeelding