Het dragen van messen door jongeren is een probleem waar nog niet alles over bekend is. In dit onderzoek zijn we in gesprek gegaan met formele en informele professionals en ondersteuners en met ouders die met messenbezit te maken hebben. We hebben ons hierbij voornamelijk gericht op de  problematiek bij jongeren met een migratieachtergrond, omdat de signalen van ouders, professionals en informele ondersteuners uit deze gemeenschappen kwamen.

Bij het tegengaan van de problematiek is maatwerk en flexibiliteit van belang. Er kan dan per jongere worden bekeken welke aanpak het beste werkt. Hierbij moet de context waarin de jongere opgroeit, inclusief de school, meegenomen worden. In dit rapport beantwoorden we de volgende vragen:

  • Wat is de omvang en wat zijn de oorzaken van de (vermeende) toename van het messenbezit?
  • Welke ondersteuningsbehoeften hebben ouders en welke aanpak is nodig om de problematiek tegen te gaan?
Auteur: 
Liselotte van Loon-Dikkers, Marlinda van der Hoff, Jamila Achahchah, Marjolijn Distelbrink
Uitgever: 
Kennisplatform Inclusief Samenleven
Jaar uitgave: 
2021