Allochtone jongeren krijgen nog steeds niet dezelfde kansen als autochtone jongeren. Deze conclusie wordt onderbouwd in de Monitor Diversiteit in het Jeugdbeleid van het CBS.

Er bestaan vooral verschillen tussen niet-westerse allochtone en autochtone jongeren. Zo wonen niet-westerse allochtonen vaker in een arm gezin en zijn ook vaker werkloos. De monitor geeft een beeld van de leefsituatie en het voorzieningengebruik van allochtone en autochtone jongeren.

Auteur: 
Vieveen, E.; Tan, S.; Weert, C. van; Broek, A. van den; Kleijnen, E.
Uitgever: 
CBS
Jaar uitgave: 
2012